Υπηρεσίες Σκαφών

• Διατυπώσεις απόπλου- κατάπλου για ιδιωτικά- αναψυχής σκάφη.

• Διατυπώσεις απόπλου- κατάπλου για επαγγελματικά- τουριστικά σκάφη.

• Έκδοση Transit Log (Δελτίο Κίνησης) για σκάφη σημαίας εκτός Ευρωπαικής Ένωσης .

• Έκδοση ΔΕΚΠΑ (Δελτίο Κίνησης) για σκάφη σημαίας Ευρωπαικής Ένωσης.

• Διατυπώσεις σε τελωνεία.

• Διατυπώσεις σε Λιμεναρχεία-   Ν.Α.Τ.-   Έγγραφα σκαφών (Ελληνικά πλοία)

• Καταχώρηση- Εγγραφή σκάφους.

• Διευθετήσεις σε ναυπηγεία

• ISM/ ISPS πιστοποιητικά-   επιθεωρήσεις-   υποστήριξη


Κατέβασε αρχείο για πλοία ξένης σημαίας και πληρώματα


Κατέβασε αρχείο για Ελληνικά πλοία και πληρώματα