Συνεργάτες

Νηογνώμονας INSB.

Νηογνώμονας Phoenix.

Cosmos Κέντρο Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Global Seaways.