Πληρώματα

• Ναυτολογήσεις- Αποναυτολογήσεις μη Ευρωπαίων ναυτικών, συμπεριλαμβανομένου διατυπώσεις visa.

• Ναυτολογήσεις- Αποναυτολογήσεις Ευρωπαίων και Ελλήνων ναυτικών.

• Πρακτοριακές υπηρεσίες.

• Έκδοση- ανανέωση διπλώμάτων/ πιστοποιητικών Ελλήνων ναυτικών (Ναυτικά Φυλλάδια, Διπλώματα, Εγγραφές ΚΕΣΕΝ, Σωστικά κτλ).

• Διατυπώσεις υπηρεσίων στο ΝΑΤ (Εξαγορά υπηρεσίας κτλ).

• Υπηρεσίες για πληρώματα.

• 'Αλλες υπηρεσίες.


Κατέβασε αρχείο για πλοία ξένης σημαίας και πληρώματα


Κατέβασε αρχείο για Ελληνικά πλοία και πληρώματα