Πληρώματα

• Ναυτολογήσεις- Αποναυτολογήσεις μη Ευρωπαίων ναυτικών, συμπεριλαμβανομένου διατυπώσεις visa.

• Ναυτολογήσεις- Αποναυτολογήσεις Ευρωπαίων ναυτικών.

• Πρακτοριακές υπηρεσίες.

• Διπλώματα ναυτικών.

• Έκδοση- ανανέωση διπλωμάτων

• Διατυπώσεις- Διεργασίες στο ΝΑΤ.

• Διπλώματα- Πιστοποιητικά Ελλήνων ναυτικών (Ναυτικά Φυλλάδια, Διπλώματα, Σωστικά κτλ).

• Υπηρεσίες για πληρώματα


Κατέβασε αρχείο για πλοία ξένης σημαίας και πληρώματα


Κατέβασε αρχείο για Ελληνικά πλοία και πληρώματα